Bedriftsrenhold

shutterstock_235845247

Det er det nødvendig med godt renhold for at brukerne og de ansatte skal ha god helse på arbeidsplassen. Godt renhold og gode prosedyrer for dette er vesentlifg for å ha en god hygienisk standard.
Vi tilbyr bedriftsrengold av ytterste kvalitet
 

Kontakt oss